De rödgröna är i ledning. Mona Sahlin predikar att i varje hörn i Sverige ska det finnas en arbetsförmedling, ett komvux och ett apotek (SvD). Och arbete! Vem som ska skapa arbeten är höljt i dunkel.

Tillväxten i små företag ska inte direkt underlättas. Fortfarande är det de stora som prioriteras. Oturligt verkar det som om de stora har fått nog och flyttar utomlands. Det vore på sin plats att socialdemokrater och LO tar sig en funderare över vad som genererar jobb och hur små företag ska kunna växa och tjäna pengar.

Glansen och makten kanske minskar för LO, men medlemmarna får jobb och Sverige utvecklas i alla hörn och inte bara i Stockholm.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

One Response to “Vore kul om någon ville prata företag”

  1. Demokrati är världens bästa sätt att styra ett land på. Men precis som kommunismen är det en skillnad mellan teori och praktik. Demokratin fungerar inte längre i vad avser att bygga för framtida generationer när antalet som lever på bidrag blir för stort. När så sker blir det en huggsexa om att leva på resterna av det som fäderna har byggt upp utan att se till Sveriges långsiktiga intresse av att även på längre sikt vara ett bra land att leva i.

    För Sveriges del befinner vi oss just nu i början av nedförsbacken. Det var en mycket kort tid, drygt ett halvt sekel, av en bra ekonomi med ökad jämställdhet, tolerans mot HBT-are och andra minoriteter, individuell frihet och våldsfritt samhälle som inte kommer åter. Troligen är det för sent att vända utvecklingen även om de flesta skulle vilja det.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>