Det pratas inom leden att processen måste bli kort, att ett öppet val av partiledare skulle blotta falangerna. Det låter nästan som om socialdemokraterna är rädda för att visa sina falanger för väljarna. Att den tongivande delen inom partiet vill socialisera Sverige ska liksom gömmas undan.

Varför? Vill socialdemokraterna lura på oss socialism? Man vill liksom utnyttja retoriken men man vill inte att väljarna ska förstå vad det leder till. Ta bara frågan med vinster i välfärden. Att förbjuda vinster leder till att vinsterna göms i bokföringen eller att allt ska ske i offentlig regi där vinsterna plöjs ner i ineffektivitet.

Öppenhet ger legitimitet skriver DN. Helt rätt. Väljarna har rätt att få veta vilken väg partiet tar; Frihet under ansvar eller Frihet på politikernas villkor.

AB, SvD, Folkbladet, Laakso

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>