LAST year it was banks; this year it is countries. The economic crisis, which seemed to have eased off in the latter part of 2009, is once again in full swing as the threat of sovereign default looms skriver The Economist.

Det är PIGS länderna som oroar. Grekland är först ut och vill ha hjälp av skattebetalarna i andra länder. EU ledarna håller emot väl medvetna om att de andra länder i så fall kommer efter. Om man få tro allt som de rödgröna säger vore det risk att vi fanns med i PIGS-gänget.

Bidragslinjen i sin prydno skulle man kunna säga. Faran är inte över. Ett regeringsskifte med ökade skatter och fler bidrag kan snabbt försämra vårt läge.

Kanske börjar fler av oss inse att arbetslinjen inte är så dum och att plocka bort jobbskatteavdragen är riktigt dumt. Alliansen börjar ta igen förlorad mark. Nu väntar vi på att flera kommer att inse att MPs visioner vilar på felaktiga grunder. FN:s klimatpanel inger inte något direkt förtroende.

Bill Gates visar istället på nya vägar, (DN). Med utgångspunkt från att mer energi i världen gynnar de fattiga, föreslår han intensifierad utveckling på kärnkraftverk, terrapower, som använder kärnavfall som bränsle. En intressant tanke vida bättre än barnbegränsning som är en följd av MP:s tankar.

SvD, DN, Di

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>