Någon som vet? Äldrevården är en kommunal fråga så det känns naturligt att fråga sig i vilken kommun man vill åldras i. För olika verkar det vara.

67 är är ju ingen ålder idag. Många är pigga ända upp till 90. Visserligen avtar rörligheten och allt går lite långsammare men det som kommer att utmärka 40-talisterna är nyfikenheten och att inte vilja låsas in.

Håller kommunen måttet? Maria Larsson, Kristdemokraterna, verkar inte tro det och föreslår bonuspengar för de bästa kommunerna. Det är bra. Ännu bättre hade det varit att få redas på till vilken kommun man ska flytta.

Pensionärsföreningen SPF har för 2011 valt Nacka och Söderköping till årets seniorvänligaste kommuner. De skriver:

De fyra SPF föreningarna i Nacka har bland annat framhävt följande:
o Kommunen har under lång tid arbetat med valfrihet inom hemtjänsten och särskilda boenden.
o Pensionärerna är generellt mycket nöjda och tycker att de blir bemötta med respekt av kommunens personal, visar enkäter.
o Kommunen har anställt en anhörigkonsulent och kommer att utbilda hemtjänstpersonalen i matlagning för äldre.
o Fem miljoner satsades i senaste budgeten på att förbättra tillgängligheten.
Vidare har man arbetat med ett fallskadeprojekt och skadebyggande arbete för äldre. Seniorluncher ingår nu i kommunens ordinarie verksamhet.

DN, Veteranen

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>