Jag har tidigare kommenterat Helena Palenas blogg men jag kan inte sluta att förundras över hur avvikande många ser världen. Helena får naturligtvis skriva vad hon vill men att så många läser det är svårt att förstå. Uppenbarligen mår många bra av att tro att västvärlden och främst USA är roten till allt ont i världen. Förstår man inte världen eller vill man inte förstå?

Fukuyama försökte få oss att förstå världen genom att publicera ”The End of History?” Senast i The  Wall Street Journal skrev han:  Twenty-five years after Tiananmen Square and the Berlin Wall’s fall, liberal democracy still has no real competitors.

I uppföljningen av The end o History, 20 år efter dess tillkomst, analyserar Fukuyama världen av idag och drar slutsatsen att riktningen på lång sikt är mot en liberal demokratisk värld. Alla och inte minst Helenas läsare borde läsa hans text för att bättre förstå hur världen fungerar.

No related posts.

Tags: , , , , ,

2 Responses to “Vi går mot liberal demokrati på lång sikt”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Existerar liberal demokrati i vänsterns tankevärld?
  2. Har hatet ersatt det politiska samtalet

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>