De rödgröna gillar inte regeringens budget och det ska de som opposition naturligtvis inte göra, men frågan är vad de vill.

Skatterna är för låga säger de, fast vi har de högsta i världen! Drygt 50 % är för lågt, 100 % för högt, är kanske 75 % målet?

Miljösatsningen är för låg säger de. Även där är vi utmärker vi oss i världen för vår höga målsättning, men det räcker inte för de rödgröna som vill att bilar och elintensiv industri ska dra någon annan stans.

Bidragen är för låga säger de. Arbetslinjen skapar orättvisor som bidragslinjen inte gör menar de.

Hur skulle det rödgröna samhället se ut om de genomför allt de säger? Det är nu vi skulle ha behövt Astrid Lindgrens förmåga att beskriva en overklig värld.

Ett Sverige där de med tillgångar, som skulle kunnat investeras i nya företag, har flytt. Där konkurrensutsatt industri har flyttat utomlands. Där småföretag tillåts att vara enmansföretag utan möjlighet att tjäna pengar. Där sjukvården inför resursbegränsningar, även om Sträng på sin tid försökte ta ut mer än 100 % i skatt.

Det behövs som sagt en Pomperipossasaga för att beskriva detta. I detta rike finns bara en som är riktigt glad och det är Ohly, som äntligen ser sitt drömrike gå i uppfyllelse.

SvD, DN, Aftonbladet, Expressen

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>