Jag menar det måste komma något nytt. Arbetslinjen är bra men inte tillräcklig som draglokomotiv. Det finns säkert ingen som inte vet vad arbetslinjen står för men många tror också att den urholkat välfärden. Alliansen säger att arbetslinjen är en förutsättning. Ja men visa det då!!

Kommer statsministerkandidaten Batra ha kraften och modet att utmana, att föreslå förbättringar i välfärden som en följd av arbetslinjen, att rucka på arbetsrättsreglerna så att invandrare snabbt kommer i arbete ?

Det verkar inte så efter de första kommentarerna. Det verkar som om de bara fortsätter som tidigare, med arbetslinje mot bidragslinje, med regeringsduglighet mot motsatsen. Det kommer inte att fungera därför att många anser att det nog behövs lite mer pengar till välfärden och att man automatiskt försvarar den svagare dvs Löwen.

Men om det nu är så att man tuggar på som om inget hänt borde man åtminstone gå in för valsamverkan, dvs man röstar på Alliansen och fördelningen blir den som den är nu.

DN

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>