Att titta på konst är bra ur många synpukter, för att få lugn och komma i ro. Kulturen måste få utvecklas samtidigt som dagens kostnärer inte bara kan förlita sig på bidrag.

Veckans bild av Berthe Morisot är en av hennes mest berömda målningar, Vaggan. Le berceau (The Cradle)
1872 (150 Kb); Oil on canvas, 56 x 46 cm (22 x 18″); Musee d’Orsay, Paris. Vi ser här Berthes favoritmodell, sin syster Edma, med sin dotter Blanche.


http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/morisot/cradle.jpg

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

No related posts.

Tags: , ,

One Response to “Veckans Berthe Morisot”

  1. Rofullt och vackert.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>