Under 2008 såg vi hur både terror och finanskris slog till med full kraft. DN försöker i dagens ledare sia om hur 2009 kommer att bli.

Frågan är då om världen står bättre rustad att hantera utmaningarna detta år än tidigare. I en mening är svaret nej – någon genomgripande reform av världsordningen har inte skett som skulle ge skäl till överdriven optimism.

Men små och viktiga steg tas. Inom nedrustningspolitiken har exempelvis tanken att världen faktiskt kan vara kärnvapenfri börjat få fäste. Ingen ska tro att en massiv nedrustning kommer att börja över en natt, men den dag nedrustningspolitiken börjar handla om verklig nedrustning och inte bara om rustningskontroll vore mycket vunnet.

Tyvärr kan vi nog inte vänta oss så mycket av nedrustning. För att nedrustning ska kunna ske måste dagens kärnvapenmakter börja med en kraftig nedrustning. Detta kommer dock inte att ske för man litar inte på att de andra följer efter eller att Iran och andra upphör med försöka skaffa kärnvapen.

Andra skäl till minskad optimism är vattenfrågan. Om vi inte får till frihandelsavtal mellan alla länder kommer vattnet att ta slut. Experterna räknar med detta sker inom en 20 års period, vilket kommer att skapa oroligheter i världen.

Läs även andra intressanta åsikter om frihandel, vatten, nedrustning, terror, finanskris, politik, ekonomiNo related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>