Man bedyrar att man alltid stått bakom Mona Sahlin med tillägget att man nu också står bakom hennes beslut att avgå. Efter några veckors kampanj att få henne att avgå säger man att det är hessen eget beslut. Pyttsan, glädjen över hennes beslut lyser igenom.

Vänsterfalangen gillar inte samhällsutvecklingen mot mitten. Mona Sahlin blev en kompromisskandidat, som vänsterfalangen genast började motarbeta. Och de vann. Först genom att se till att Ohly fick styra Mona Sahlin och sedan genom att få henne kickad.

En seger till och det blir socialdemokratins slutgiltiga död!

Samhället har utvecklats. De kollektiva lösningarna som motvikt mot storbolag är passé. Idag är det små och medelstora företag som står för tillväxten och lösningarna måste vara individanpassade.

Högerfalangen inom rörelser har insett detta men att Mona Sahlin med sin lyssnande stil skulle kunna överbrygga de interna motsättningarna var dömt misslyckas redan från början. Så varför valdes Mona Sahlin?

DN tvivlar på att nästa val av partiledare blir så lättare och skriver:

Ironiskt nog kommer Socialdemokraterna att bli akut medvetna om Mona Sahlins goda kvaliteter när den interna kampen om vem som ska bli hennes efter­trädare utbryter. I sitt korta avgångstal visade hon upp mycket av det som har burit fram henne i svensk politik: ansvarsfullhet, retorisk förmåga och personlig närvaro.

Även SvD tror att det blir svårt för vänster och höger att att hitta rätt och att utfallet igen blir en kompromiss och skriver: Men den som väljs för att göra alla belåtna kan snabbt bli den som väcker allas missnöje.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>