Röda Berget funderar kring detta med utgångspunkt från Reinfeldts uttalande om att vi har ett samhällsproblem.  Analysen som Röda Berget är till stor del rätt men slutsatserna är delvis fel.

Allt ska enligt Röda Berget klaras genom kunskap. Men vad hjälper kunskap om det inte finns företag som vill växa och anställa. Röda Berget och Vänstern tyck tro att de stora industriföretagen står och stampar därför att de inte hittar rätt kompetens. Sanningen är att dessa koncerner har sin största verksamhet utanför Sverige och kan kan lätt expandera om konkurrensen så tillåter. Stefan Löven är medveten om detta och pratar gärna om konkurrenskraften inom industrin.

Att förlita sig på dessa företag är Röda Bergets tankefel. De nya jobben skall istället komma från växande små och medelstora företag. Många av dessa företag tycker det är bra som det är och vill inte riskera sin lönsamhet genom att växa. Röda Berget och andra från vänsterkanten borde fundera över varför de inte vill växa.

Sant är nog att det offentliga skulle behöva mer personal, men för att klara detta behövs “verkliga” pengar skapas genom växande företag och då främst bland små och medelstora företag.

Vad värre är att inte heller Alliansen tycker att växande småföretag är en valvinnare även om man gjort några försök att förbättra för dessa företag att växa , med RUT avdraget som det mest lyckade. Mer behövs!

SvD, Retorikkalle

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

One Response to “Varför folk är arbetslösa!”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Så går det för Sverige!

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>