Att vara lärare är inget statusjobb. Både elever och föräldrar har låga tankar om lärare. Förklaringen är kanske att duktiga sällan vill bli lärare. Problemet är både status och lön.

Att som nu även tvivla på att en lärare sätter rätt betyg höjer inte statusen. Tvärtom skulle lärarna tvingas bevisa att de har rätt genom noggrann bokföring. Beviskunnigheten blir kanske viktigare än förmågan att lära ut. En duktig lärare som verkligen kan lära ut får stå i skamvrån därför han eller hon satte näst högsta betyg istället för högst.

Så Björklund har rätt. I första hand gäller det att höja statusen på yrket för då får vi också de bästa lärarna.

Uppdatering: Även DN ger nu Björklund rätt och skriver:

Förslaget att betyg ska kunna överklagas leder helt fel. Resurser kommer att slösas bort i en illusorisk jakt på millimeterrättvisa, medan undervisningen styrs mot det enkelt mätbara.

Som sagt lärare som är rädda för att göra fel blir inga bra lärare.

DN.se, SvD, In Your Face,

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

2 Responses to “Varför Björklund har rätt?”

  1. ”Bokföringen” behövs. Läser man på högskola eller universitet (som jag har gjort) så är betygen alltid satta utifrån de tentamensresultat man har fått och från inlämningsuppgifterna. De viktas enligt en skala som är offentlig innan eller i samband med att kursen startar (så är det på KTH). Kursens kunskapsmål är också offentliga i förväg.

    Så det lärare behöver göra är att bokföra vilka resultat som varje elev har fått på sina prov. Betyget skall sen sättas med utgångspunkt från det. Börjar läraren däremot sätta betyget på ”känsla” eller från sin relation med eleven, då är vi helt fel ute.

  2. Naturligtvis skall läraren inte sätta betyg efter känsla utan efter den prestation som eleven uppnått.
    På högskolan är det mycket föreläsningar plus självstudier. På högstadiet spelar pedagogiken en viktigare roll. Kort sagt bra lärare behövs.
    Betyg kan sättas i samråd på skolan. På det sättet stöttas osäkra lärare av skolan. Om det införs ett system som innebär att det är viktgiare att inte göra fel än att göra ett bra jobb är vi illa ute.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>