Många har sett den. Jag har sett trots att jag saknar politiskt skolning. Men uppenbarligen har inte majoriteten av politiker sett den. Faran att vi vår kamp mot pirater och kriminella tar död på ett helt nytt samhälle som växer upp tillsammans med internet är överhängande. Ta dö är kanske att ta i. Fördröja är ett bättre ord.

Vi förfasade oss över att Google anpassade sig till kineserna. nu är vi själva där. Varför? Piratpartiet med Rick Falkvinge i spetsen tror att det beror på okunnighet. Och så är det kanske men också lättja. Man följer partilinjen som tror sig göra rätt när de jagar unga fildelare. Om varje riksdagman hade ett personligt ansvar mot sin valkrets hade det nog sett annorlunda ut. Det är kanske dags att vi inför personval fullt ut?

Jag har försökt beskriva faran, andra har gjort likadant men ingen har gjort det så elegant som Sofia Nerbrand i SvD kolumn.

Buggning, datalagringsdirektivet, FRA, Ipred, Acta, spelutredningen, polismetodutredningen, Ipred2… De bildar en ogenomtränglig bokstavsdjungel, som en majoritet av svenska folket – inklusive de folkvalda – inte verkar se för alla träd.

Varje lagförslag kan tyckas legitimt för att stävja terrorism och brottslighet, men tillsammans hotar de något mycket större och viktigare: internet och dess härlighet.
……….
Vi blir ett land där myndigheterna bevakar medborgarnas liv, korrespondens, nöjen, affärer – och de har legala verktyg att använda sina hållhakar. Föga talar för att välvilliga tjänstemän och beskyddande beslutsfattare ser vidden av vad de håller på att ställa till med.

Jag hoppas att detta får genomslagskraft och att politikerna börjar se helheten.

Många är frustrerade. Emma på Opassande uttrycker det väl:

Så vi ”amatörer” sitter här och försöker sprida kunskapen i denna vår livstids viktigaste fråga, för fulla muggar. Som till exempel Anders Widén som försöker påverka sitt SAP, Mary Jensen riktar sig outtröttligt till sina Moderater, Erik Hultin opinionsbildar och informerar inom sitt Centerparti. Att dessa representanter ur traditionellt mer eller mindre motstående läger har såpass mycket gemensamt, beskriver dilemmat med all önskvärd tydlighet.

Riksdagssvar.se som Emma hänvisar till är en en site som jag letat efter. Jag ska följa upp min valkrets ledamöter och höra deras syn. Jag uppmanar andra att göra likadant!

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>