Upprättelseceremonin igår för alla de fosterbarn som vanvårdats blev en fin ceremoni. Men man kunde inte låt bli att tänka på att nu är det de äldre som vanvårdas. Har man inget lärt?

Orsaken till vanvården skylls i båda fallen på bristande tillsyn och kontroll.  Frågan är om det går att åtgärda eller om det automatiskt blir så när vi lämnar över ansvaret till institutioner. Kan man lämna över ett ansvar skrev jag om igår?

Problemet finns oberoende av partifärg. Tillräckliga resurser är naturligtvis nödvändigt men inte tillräckligt. I grunden tror jag att det är frågan om att ta ansvar för sina nära och kära.

Tyvärr ser taktiker att man kan vinna politiska poänger på vanvården. Alliansfritt som kämpar för att Juholt ska bli statsminister och “rädda” Sverige såg genast sin chans. Sorgligt! Vi behöver genomtänkta förslag inte retorik, det har t.o.m. Östros insett.

DN, SvD

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>