Det är som man tappar öronen fast det var väntat. RUT avdraget ska bort om de rödgröna vinner. Om det ska finnas några hushållsnära tjänster så ska de behovsprövas och upphandlas genom kommunen. De som idag arbetar med hushållsnära tjänster är det bara att avskeda enligt Ohly. Och jag har mina kamrater med mig säger han.

Att vit arbetskraft blir svart bekymrar inte de rödgröna. Istället för RUT avdrag ska bidragen till hemtjänsten öka. För detta behöver skatten ökas (och därmed ännu flera svarta jobb). Om vi dessutom tar bort jobbskatteavdraget blir skatten, visserligen högre, men lika för pensionärer och de som arbetar.

Att klara livspusslet ska göras med högre skatter och behovsprövning. Arma människor! Ni socialdemokrater som vill att landet ska utvecklas, rösta på alliansen! Stärk ett parti inom alliansen som står er närmast. Det är väl det bästa rådet som kan ges idag. Behovspröva inte bort en blomstrande bransch som SvD skriver.

Att Mona Sahlin fegar ur gör ju inte saken bättre. Hon vet att hon måste ta bort RUT avdraget, men vågar inte debattera om saken. Hon är rädd för medelklassen som utöver missat RUT avdrag också får förmögenhetsskatt och fastighetsskatt på halsen. Man väljer sin strid som DN skriver.

Ingvar Persson på Aftonbladet gillar inte skatteavdrag som ett medel för att få fler att arbeta. Istället borde bidragen till kommunal verksamhet öka, dvs högre skatt som ett medel till att få fler att arbeta. Som sagt det är lätt att tappa öronen.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , , ,

6 Responses to “Välkommen till Ohlys och de rödgrönas cyniska värld”

 1. Det är underligt att den blomstrande branschen med Hushållsnära tjänster (Höginkomstnära tjänster…) bara kan leva om den skattesubventioneras. I så fall är den väl ändå inte så blomstrande? Jag trodde att din ideologi byggde på att man ska minska skattefinansieringen av så mycket som möjligt. Plocka bort skattesubventioner. Kan en verksamhet inte överleva utan skattepengar så är inte behovet tillräckligt stort för att det ska överleva? Har jag missförstått nå’t? Eller det handlar om VEM som får skattesubventionerna?

 2. Intressant det här, en ny rapport som Almega säger sig tagit fram tillsammans med SCB visar det här: Nästan tre fjärdedelar – 71 procent – av de som utnyttjar Rut-avdraget är låg- eller medelinkomsttagare. Det visar nya siffror från SCB och Almega. Under 2008 beviljades 92.465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster. 24,2 procent av dessa var låginkomsttagare och 46,6 procent medelinkomsstagare. Höginkomsttagarna utgör dock en procentuellt lägre del av befolkningen, vilket betyder att de därmed får en högre representationen i förhållande till andra grupper. Statistiken gäller fördelningen för inkomståret 2008. Det var innan den nya fakturamodellen infördes och skattelättnaden fortfarande kom först med deklarationen. Spridningen bland befolkningen tror Lindberg har ökat ännu mer sedan dess. -Jag tror att det framförallt är bland barnfamiljer det ökar, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega. Det ligger enligt Almega bakom den missvisande bild av att det framförallt skulle vara höginkomsttagare som köpte hushållsnära tjänster.”

  Här en ren SCB rapport för samma år: Pressmeddelande från SCB 2010-02-11 09:30 Nr 2010:27 Skatter och taxerade inkomster 2008: Hushållsnära tjänster ökade i popularitet 92 000 personer fick skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Det är dubbelt så många som 2007. Det totala beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor. Ökningen förklaras till stor del av att möjligheten till skattereduktion infördes den 1 juli 2007 och således gällt halva år 2007 och hela 2008. Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det är stora skillnader mellan kommunerna. I kommuner med många höginkomsttagare är det betydligt större andel som har hushållsnära tjänster. I Danderyd var det 6,6 procent och i Lidingö 4,5 procent. I kommunerna Filipstad, Storuman och Åsele var det bara en promille som hade skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Varför skiljer sig dessa rapporter på så många punkter? Eller är det Almega som ägnar sig åt en väldigt fri tolkning av resultatet? Är det här ännu ett försök att dribbla med siffror som Alliansen utvecklat till en konstart?

 3. Jag tror inte du har insett hur stor skatten är i Sverige. Med arbetsgivaravgift och moms är det i princip omöjligt för privatpersoner att köpa tjänster. Skillnaden mot svartjobb blir dramatisk. Per månad rör det sig om 40 tusen mot 14.
  Byggnads (= mansjobb) har insett detta och vill att man istället utökar rot avdraget!

  Om vi vill öka tjänstebranschen och samtidigt behålla vårt höga skattetryck måste något göras. Rut avdraget är ett bra försök.

 4. Tar man bort Rut avdraget kan man vara helt säker på att det bara är Ohly, Sahlin och andra med höga inkomster som kan köpa tjänsten.

  Men det är ca 6 tusen kvinnor som blir arbetslösa när Rut avdraget försvinner. Vad säger ni till dessa?

  Varför vill inte Ohly och & utveckla tjänstesektorn för kvinnor? För män går det tydligen bra. Där ska Rotavdraget utökas!

  Jag tycker att Rot och Rut är bra exempel på hur skattekilar kan luckras upp.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Mona Sahlin styrs av Ohly och LO
 2. Är bröstpumpar de rödgrönas melodi för framtiden?

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>