Vi har fått betygsinflation och det upplevs som orättvist. Men som DN skriver:

Den stora orättvisan handlar inte om betygsinflation utan om utbildningskvalitet. Köps mer likvärdiga betyg till priset av enkelspårighet och centralstyrning blir alla förlorare.

Millimeterrättvisa existerar inte men naturligtvis ska lurendrejeri förhindras. Att de rödgröna vill förhindra fria val vet vi. Sjukvården ska vara offentlig med ransonering lika med köer som följd. Om kvinnornas situation skrev jag om igår. Om äldrevårdens dilemma skrev Eriks Laakso på Arvid Falks Blogg.

DNs formulering att med enkelspårighet och centralstyrning blir alla förlorare gäller generellt när staten ska vara med och styra. Ta äldrevården. På nära håll har jag sett både det som varit bra och det som varit dåligt. I mina fall var det helt beroende på personalen. Fick de bra någon kredit? Nej, verksamheten las ner. Det skulle byggas om . Gravt dementa skulle ha egna kök!!! och förmodligen färre personal.

Mary Jensen skriver i Minamoderatkarameller att hon tänker arbeta med äldrefrågan. Det behövs. Även där är valfrihet ett måste. Det kan inte vara något fel att de som sparat kan välja ett bättre alterantiv. Att bli inlåst klocka tre med blöja får inte vara det enda alternativet. Eller som Eriks Laakso beskriver tvingas sitta helt ensam.

Äldre måste kunna byta, det måste finnas alternativ. Det duger inte med bara kommunala enheter. Nu ser vi flera kommuners, inte minst rödgröna, som skiter i vård, skola och omsorg utan istället satsar på äventyrsbad. Jag betackar mig för sådan kommunal omsorg. Det finns undantag tack vare engagerade människor men de blir färre och färre.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>