Rosemari Södergren påpekar med olika citat att de rödgröna faktiskt leder.

Jag tycker inte att opinionundersökningar är relevanta just nu. De rödgröna leder därför att de rödgröna vägrar eller kan inte berätta vilken politik de ämnar föra i regeringsställning. Det tycker jag är lite fegt och många kommer att bli besvikna om den dagen inträffar.

Många socialdemokrater har mer gemensamt med alliansen än med vänster och miljöpartiet så för deras skull hoppas jag att inte kd ramlar bort.

Uppdatering: Aftonbladet verkar inte heller veta vad de rödgröna vill:

Socialdemokraterna utstrålar otydlighet och rörighet. Två brott mot en socialdemokratisk tradition i att vara bäst i beslutsamhet och regeringsduglighet. I synnerhet i tider av kris.

Aftonbladet tror inte det beror på Mona Sahlin. Det tror inte jag heller. Otydligheten beror nog mest på att det är en omöjlig konstellation. Det är inte lätt att samarbeta med två bakåtsträvande partier.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>