2 miljoner barn dör varje år i världen. Skulle det bli bättre om MP kom till makten? Knappast de föreslår barnbegränsning som metod!

Flera miljoner dör av luftföroreningar på grund av fattigdom och energibrist: Vad gör MP? Att hindra energiutbyggnaden är knappast en väg!

I ett rikt land som Sverige kan man kosta på sig att se klimathot och resursöverskott som problem. Om det sker på barnens bekostnad gör tydligen inget.

Klimatet är ett hot på lång sikt men miljöhoten idag är de verkliga problemen som får miljontals människor, barn som vuxna, att leva i fattigdom och dö. Bristen på energi är uppenbar, bristen på rent vatten är uppenbar, bristen på mat är uppenbar.

Varför ska 2 miljoner barn dö därför att de tvingas dricka förorenat vatten? Värden behöver mer energi. Miljöpartiet kämpar för att minska energitillgången. De lever i en bubbla som borde spräckas.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>