Unga tjejer är på tapeten just nu. De vekar inte kunna ta hand om sig själva sägs det. De ungdomar jag har mött verkar tvärtom mycket väl kunna ta hand om sig själva. Visst finns det några som går för långt och låter sig luras.

Emma i Opassande har reagerat på hur vi behandlar tjejerna. Hon skriver:

Det vore finemang om vi som samhälle kunde sluta försöka tvinga tjejer in i en roll av att hon inte klarar av säga ifrån per definition. Och skulle det vara så att en och annan tjej skulle råka gilla att bli ”sexutsatt” (som jag tolkar är en propå från en man, vilket varken känns unikt eller internetspecifikt) då och då, måste det vara tillåtet också. Hur fanken skulle det se ut annars?

Det är svårigheten med svart eller vitt, som det oftast blir i de här sammanhangen. Enklast verkar vara att låsa in tjejer, uppfostra dem att hata sex och gärna sig själva, och vara underkastade den som råkar ha förmyndarskapet för dem för ögonblicket. Sen ska naturligtvis dessa ryggradslösa offer bära allt ansvar för hur andra beter sig.

Men det är på ett område som jag är riktigt orolig och det är när det gäller rökning. Unga tjejer mer eller mindre röker sig till döds vid en ålder kring 40. Det är fasansfullt. Här behöver samhället göra något. Politiker borde sluta att jaga ungdomar som fildelar och istället jaga dem som köper cigaretter till unga.

Sanna Rayman på SvD (som var på hugget igår, bravo!) har hittat riksdagsledamoten Sofia Arkelsten som förlorade omröstningen:

Min motion om kylda drycker på systemet har just röstats ned. De kommer ångra sig i sommar.

Tänk om Sofia istället kunde lägga en motion att cigaretter endast får säljas på systemet!! Sanna Rayman har på ledarsidan kommenterat barnadyrkan med anledning av förslag att barnen skall få mer att säga till om i skolan.

Snarare undrar jag hur det är möjligt att en hel fjärdedel kan förklara sig redo att ge skolbarn makt över skolans pengar? Skollagen må tala om barns rätt till inflytande, men jag tror inte att det är budgetmakt som avses.
…………
Sluta dyrka barn som vore de allvetande väsen! De är barn och bör få vara det.

Jag håller med både Emma och Sanna. Ungdomar kan ta hand om sig själva fast vi får inte glömma bort att de är unga. Gränser måste finnas och rökningen måste minska..

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

4 Responses to “Unga tjejer”

  1. Du upphöjer dina egna åsikter till sanning. Din syn på hur man agerar om man vet sitt eget bästa för att ta ett exempel. Det är denna attityd av att jag är äldre och därför vet jag bättre som jag vet gör att många unga inte känner att de kan lita på vuxenvärlden. Hur förhåller du dig till det?

  2. Jag tror inte alls att vuxna alltid vet bäst. Det enda jag vill fästa uppmärksamheten på är att många av den som nu röker när de är 12 till 15 år kommer (om de fortsätter att röka) att ångra sig bittert när de blir 40 och lungcancern slår till. Jag tror att många då kommer att anklaga de äldre att de tillät rökning vid så unga år.
    Det är inte jag som vet bättre. Det är allmän kunskap att rökning vid så unga år innebär 4 gånger större chans att få lungcancer än om man startar rökningen vid 25.

  3. Finns ju tjejer sedan femtiotalet som rökt redan när de var ca femton år gamla så varför detta rabalder om att de inte kan ta hand om sig själva just nu ?.Och dessutom klämma in att staten ska jaga dessa tjejer och inte fildelarna … !?.Varför ska de jaga någon av dessa överhuvudtaget ?.Har inte var och en själv rätt att bestämma i frågan om de vill röka.Om inte så behöver de inte fler dumma tilläg från t ex Opassande som vanligt blandar ihop allt och inget.

  4. Man borde inte jaga någon, helt rätt. Tjejerna är dock mellan 11 och 15 år!! Dessutom vet man mycket mer nu. Vad skulle du säga om din 11-åriga dotter anklagar dig när hon blir 40 med lungcancer att du inte gjorde något?
    Att sannolikheten ökar med fyra gånger från en redan hög nivå betyder inte alla får sjukdomen? Det finns alltid de som har tur.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>