Det är flera gånger man hajar till när Naturskyddsföreningen yttrar sig. Man undrar om miljöpartiets kansli har flyttat in i organisationen. Personalen på Naturskyddsföreningen får naturligtvis ha vilka politiska åsikter som helst. Men under arbetstid borde de vara neutrala och fundera på hur vi under givna förutsättningar bäst bör ta hand om vår natur.

Men när de nu så tydligt företräder miljöpartiet vore det på sin plats att Naturskyddsföreningen förklarar hur alla svältande människor i världen ska slippa svälta. Och hur matförsörjningen ska ordnas när oljan sinar, eftersom jordbruket idag är så oljeberoende?

Och hur tänker sig Naturskyddsföreningen (eller är det miljöpartiet) att människor i Asien ska slippa dö av all sot i luften?

Det vore skönt om Naturskyddsföreningen inte kom med svaren ”häst och vagn” och barnbegränsning kombinerat med vindsnurror. De för inte direkt saken framåt. Ändå är det det som Naturskyddsföreningen indirekt föreslår i sitt debattinlägg i SvD. Hur ett förbud mot kärnkraftverk i världen ska rädda världen från svält när oljan sinar har jag väldigt svårt att förstå om man inte samtidigt med våld minskar världens befolkning.

Det mest tragiska i sammanhanget är att socialdemokraterna så okritiskt omfamnar dessa bakåtsträvare.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

One Response to “Tråkigt att Naturskyddsföreningen driver politik”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Miljöpartiet närmar sig Sverigedemokraterna

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>