Rolf Erikson on november 19th, 2011

Den svamliga retoriken som Juholt står för är dödsdömd och leder bara till politikerförakt och ett ökat intresse för extrempartier. Socialdemokraterna har egentligen ett guldläge som det är förvånande  att de inte utnyttjar. Bristen på opposition har försatt Alliansregeringen i vänteläge utan klara visioner om framtiden. Och det kan vara svårt att vända den skutan.  [...]

Continue reading about Visst kan (S) ta kommandot!