Rolf Erikson on januari 12th, 2011

Aftonbladet vill ha fler invandrare som inte kan försörja sig till Sverige. Så kan man tolka deras inlägg i dagens tidning. Bakgrunden är dimmig men bottnar nog i att man på det sättet får fler som röstar på socialdemokraterna. Bidragsberoende människor överger ju inte den hand som försörjer dem. Om man nu vill ta sig [...]

Continue reading about Invandrare är bra för Sverige