Rolf Erikson on mars 18th, 2009

Det är kris i utrikesförvaltningen skriver Urban Ahlin i SvD Brännpunkt. Sveriges utrikesförvaltning är i kris. I medierna rapporteras om anställningsstopp, sparpaket och fortsatta ambassadnedläggningar. Regeringen saknar en strategi för att hantera såväl personalfrågorna som Sveriges representation i världen. Ahlin som kämpar för att ta över efter Bildt ger i alla fall regeringen en blomma. [...]

Continue reading about Bildt eller Ahlin