Rolf Erikson on januari 18th, 2009

Rysslands gas visar att energifrågan för EU inte är löst och kommer att förbli olöst i många år. Lissabonfördraget kanske skulle ha hjälpt till, men troligtvis inte. Varje EU land bestämmer självt vilken strategi man vill följa. Strategi är ett bra ord för hur man vill positionera sig mot sina väljare. Oftast är det dock [...]

Continue reading about Miljöpartiets program vore en katastrof för världens fattiga