Rolf Erikson on april 30th, 2009

Någon gemensam budget kunde de rödgröna inte lämna. Alla försöker visst överträffa varandra. Att det blir skattehöjningar är de dock överens om, men inte med hur mycket. Tar man den gemensamma nämnaren av alla förslag blir skattehöjningen kännbar för låg och medelinkomsttagare. Man försöker visserligen säga att det är höginkomsttagarna som ska betala, men de [...]

Continue reading about Budgeten avslöjar sprickan hos de rödgröna