Rolf Erikson on december 22nd, 2011

Det beror på välfärden, åtminstone om man får tro James Bartholomew. I sin populära bok “The Welfare State we’re in” slår Bartholomew fast att välfärdsstaten som vi ser idag har skapat en kontinuerlig arbetslöshet. En intressant tanke som uppmärksammades i en  TV-intervju i kanalen Axess. James Bartholomew berättar där för Anders Hellner om sin syn [...]

Continue reading about Orsaken till arbetslöshet är klarlagd!