Tillgången på biogas har varit ett problem.  Nu kan det bli ändring på detta. Per-Olof Karlsson har utvecklat en maskin som et finurligt sätt får kogödsel till att bli fordonsgas. Per-Olof Karlsson har fått årets uppfinnarpris på 300 000 kr för detta.

Ny Teknik skriver:

Bönder som i dag väljer att röta till exempel kogödsel kan inte direkt använda gasen som fordonsbränsle eftersom den först måste renas från koldioxid och andra föroreningar till en metanhalt på minst 97 procent.

Vid större rötningsanläggningar finns utrustning för att uppgradera biogasen. Men för mindre jordbruk med små rötkammare har det hittills varit för dyrt.

Per-Olof Karlssons metod, som kallas Biosling, är både enkel och energisnål och hela anläggningen ryms i en container.

Metoden bygger på att koldioxiden löser sig i vatten när trycket i gasen höjs och Biosling klarar detta utan stora, energikrävande kompressorer.

Istället leds gas och vatten omväxlande in i en långsamt roterande slangvinda.

För varje varv som vattnet förs in i slangvindan ökar trycket på gasen och därmed löser sig koldioxiden i vattnet, vilket metangasen inte gör.

Anläggningen kommer färdig i en container och blir lönsam för bönder med mer än 100 kor.

 

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>