Det gäller inte alla men tillräckligt många måste skärpas sig.  En bra skolgång är det bästa föräldrar kan ge sina barn. Och då är det inte ok

  • att tvinga barnen att ta ledigt för att familjen ska semestra
  • att låta barnen komma för sent till skolan
  • att inte acceptera läxor
  • att inte respektera läraren

När det gäller respekt vore det inte så dumt om läraren klädde sig lite finare. Det borde t.ex. vara obligatoriskt med kostym för manliga lärare. Fotbollstränarna har förstått betydelsen att klä sig fint!

Visst har attityden hos betydelse för utfallet i PISA rapporten så skärp er föräldrar!

SvD, SvD, DN

Läs även andra intressanta åsikter om Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

No related posts.

Tags: , , ,

3 Responses to “Skärpning föräldrar!”

  1. Eleven är ju faktiskt kund idag och kunden har alltid rätt. Skolan får helt enkelt anpassas sig efter kundens önskemål.

  2. Lite ironi skadar inte. Alla ska kallas kunder nu för tiden. I skolans värld skulle det innebära att om en elev inte vill lära sig något så ska skolan uppmuntra eleven att vara okunnig.
    På äldrevården kallas gamlingarna också kunder men där verkar man ha missförstått det där med kundanpassning.

  3. Bra rutet!

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>