Att det skattefuskas vet vi. Alldeles tydligt blev detta när ROT avdraget infördes på nytt. Skatteverket sa genast att detta kostar samhället inget p.g.a. att svart blir vitt.

lasseintervju.jpgDe Rödgröna räknar med att skattefusket är en potentiell inkomstkälla enligt budgetmotioner. Inom 8 år skall hälften av fusket, som enligt skatteverket uppgår till ca 130 miljarder kr, bli härliga skattekronor enligt Lars Ohly.

Den förträffliga sajten Ekonomistas visar med ett exempel att detta är nys p.g.a. att om allt som idag utförs svart skulle bli vitt skulle priserna öka rejält.

När priset stiger trängs efterfrågan undan och färre, eller kanske rentav inga köp blir av. Resultatet är att få eller inga nya skatter betalas in.

Ett exempel på hur stor andel av svartarbetet som skulle bestå ifall det beskattades kan grovt räknas fram utifrån vad vi vet om undanträngingseffekters storlek. Om en person som tidigare sålt en tjänst svart vill få ut samma ersättning efter skatt när tjänsten säljs vitt, måste denne höja sitt pris för att täcka kostnader för kommunalskatt, arbetsgivaravgift och moms. Ett timpris på 150 kr svart skulle därmed bli 360 kr vitt, dvs skatten höjer slutpriset till kund med 140 procent. Utifrån ävenen blygsam uppskattning av köparnas priskänslighet innebär detta att mellan hälften och två tredjedelar av allt svartarbete skulle trängas undan ifall det beskattades.

Läs även andra intressanta åsikter om , ,

No related posts.

Tags: , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>