Mona Sahlin och Östros velar om förmögenhets- och fastighetsskatten. LO med stöd av Ohly vill ha den. Det verkar som om LO har lyckats köpa till sig lojalitet ffrån Sahlin & Co. Var det inte Mona Sahlin som tog upp frågan om ekonomisk påtryckning?

DN påminner oss om att Östros tidigare var emot skatterna. Enligt Sven-Olof Lodin var Thomas Östros under sin tid som skatteminister klar över att förmögenhetsskatten hade så stora nackdelar att den måste bort. Nu, som ekonomisk talesman (S), hävdar han att den gamla skatten var väldigt träff­säker och vill återinföra praktiskt taget hela det tidigare lapptäcket.

Socialdemokraternas valplattform håller inte ihop när de hela tiden måste jämka ihop den med LO och Ohlys krav. SvD visar med exempel på motsättningar: Sahlin underkänner de alliansreformer som skapar jobb genom att göra det billigare att köpa tjänster. De rödgröna ser rot-avdraget som en tillfällig konjunkturåtgärd och ser rut som helt onödigt. Staten ska inte subventionera framväxten av en tjänstesektor, säger man. Men på samma gång vill De rödgröna sänka restaurangmomsen. Vad är skillnaden?

Aftonbladet hoppas att kvällens utfrågningar av Alliansen ska få de rödgröna i bättre dager. Det är en from förhoppning. Eftersom de rödgröna har känt sig tvingad att acceptera Alliansens politik i stort inser nog också Aftonbladet att originalet alltid är bättre än kopian, speciellt som vi då slipper kommunister och svergidemokrater i regeringsställning.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>