Svenska kyrkans ärkebiskop Anders WejrydJag lärde mig något idag, som jag borde ha vetat innan, nämligen att kyrkan styrs av folkvalda politiker. Jag lyssnade på Lotta Brohmé som hade ärkebiskopen, Anders Wejryd, på besök.

Ärkebiskopen var en trevlig bekantskap. Anders Wejryd tycker man ska acceptera varandra som är och inte titta så mycket på hur duktig man är.

På frågan om makt berättade ärkebiskopen att han saknar makt. Makten sitter hos folkvalda politiker. Ärkebiskopen får inte ens rösta. Mycket märkligt. Jag trodde att kyrkan var skild från staten,

De rödgröna med Mona Sahlin i spetsen fikar nu efter makten i Sverige och därmed också över kyrkan. Vänstern som anser att ”religion är ett opium för folket” skall alltså tala om för ärkebiskopen hur kyrkan skall drivas.

Det enda rimliga är att kyrkan får bestämma över sig själv. Nu ska det vara demokratiskt och med detta menas att politiska partier skall bestämma över svenska kyrkan. Varför i så fall bara över svenska kyrkan? Vänd på kuttingen! Medlemmar i svenska kyrkan kan vara rådgivande men beslutet skall ligga hos kyrkan och inte som idag där kyrkan är rådgivande.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

No related posts.

Tags: , , ,

One Response to “Ska Mona Sahlin och de rödgröna ta kontroll över kyrkan?”

  1. De rödgröna har redan kontroll över kyrkan, socialdemokraterna är de med absolut störst inflytande. För att kyrkan ska bli fri från politisk styrning krävs det att du i nästan kyrkoval (hösten 2009) röstar på en icke-politisk gruppering exempelvis ”Frimodig kyrka”. Partipolitikerna släpper nämligen inte själva makten, de måste röstas ut.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>