Det kastas sten just nu. Värst vekar det vara hos de rödgröna. De verkar ha många stenar.Tyvärr har många glömt att de sitter i ett glashus. SvD skriver:

Socialdemokratisk politik lyckats döma ut 140 personer om dagen som arbetsoförmögna och icke rehabiliteringsbara. En by om dagen.

Dit vill alltså de rödgröna igen enligt Veronica Palm. Det är skamlöst men tyvärr helt i linje med fackens uppfattning om att det är bättre med sjukskrivning när det inte finns något stort företag att jobba i. Men Veronica Palm ändrar sig säkert igen om valvinden vänder.

Det skulle inte behöva vara så. Ett gynnsammare företagsklimat skulle ge många långtidsjukskrivna ett roligare liv och dessutom vara till nytta för samhället. Missförstå mig inte nu Veronica! Bland de sjukskrivna finns det många som är i behov av vård och stöd, vilket försäkringskassan borde ha insett även om de verkar vara den mest byråkratiska institutionen i landet.

DN påstår att det är tidigare missbruk av sjukförsäkringen som idag blivit problem och skriver:

Det är ett system som började gå rejält över styr för mer än tio år sedan. Sjukpenningen användes som försörjning på orter där det var svårt att hitta arbete och när a-kassedagarna började sina. Rätten till sjukpenning berodde mer på var i landet individen bodde och vad hon själv ville än på hur sjuk hon var.

Tyvärr är det få arbetstillfällen nu på grund av maktelitens njugga inställning till små och medelstora företag. Släpp företagen loss! borde vara parollen. Framförallt är det tjänstesidan som skulle unna utvecklas mycket mer. Regeringen har gjort en del genom ROT avdraget för hushållsnära tjänster. Det ska vi ta bort säger de rödgröna. Vi ska bara ha stora företag som vi kan glassa i tycks de mena.

Piratpartiet då? Vad vill de? Fildelning och skivbransch i all ära men med så många unga medlemmar borde sjukförsäkring och företagande vara viktiga frågor. För inte vill väl deras medlemmar bli långtidssjukskrivna istället för ett riktigt jobb i eget eller andras företag?

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , , ,

2 Responses to “Sjukförsäkringen är ett nytt glashus”

  1. Med vårt strikta principprogram så finns det inte utrymme för fördelningsfrågor. Vi är tvugna att inte ta ställning i vissa frågor för att kunna samla både borgerliga och vänsterfolk. Däremot kan det i förlängningen skapas möjligheter för unga att skaffa sig en försörjning i kunskapssamhället i framtiden.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Claeskrantz.se » Utförsäkring av sjuka och arbetslösa en följd av moderaternas arbetslinje

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>