DN debatt skriver idag Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister och partisekreteraren Erik Ullenhag att utanförskapet inte bara är utbildning och jobb. Minst lika viktigt är hur man bor. Rinkeby och Rosengård är bra exempel på hur stadsdelar fördjupar segregationen menar debattörerna och skriver:

Det är dags för ett grundligt omtag av den svenska stadsplaneringen. Att stilla-sittande titta på medan utanförskapets negativa spiral gräver sig allt djupare och starkare i vissa områden kan vi inte acceptera. Samtidigt vet vi att utanförskapet bara kan brytas inifrån. När de boende själva engagerar sig kan förändringen bli bestående. Mycket återstår att göra på vägen mot en socialt hållbar stad. Dessa förslag är ett första steg i den riktningen.

Det är bra att man tar tag i utanförskapet och jag tror visst att boendet är av betydelse. Men det räcker inte med nya bostäder och bra utbildning. Bidragskulturen har pågått för länge. Den nya generationen invandrarbarn finner sig inte att bli bidragsberoende. De vill förvekliga sig själva. Tyvärr är för många den kriminella världen enda möjligheten. De som inte vill bli kriminell har svårt att få jobb trots bra utbildning. Men det finns sätt!

Sättet är egna företag. Politikerna måste göra det enklare för småföretagarna. Skattesystemet för småföretagare behöver förenklas. Arbetsrätten likaså. Borg har fel som tror att systemen bara gäller för stora företag.

Bra utbildning, bra boende och mycket företagande skapar de effekter som Nyamko Sabuni är ute efter. En uppmaning till alliansen blir: ta tag i småföretagandet!

Nu är det inte bara regeringen som behöver vakna upp. Även organisationen Företagarna behöver intressera sig för nyskapande av företag. Inom Företagarna finns kompetensen och kontakterna. Företagsidéer finns i massor. Varför inte ta tusen av dessa idéer och driv upp dem till fungerande företag med entreprenörer från invandrarungdomen!

Jan Carlzon. Fotograf: Ulf HuettJan Carlzon, styrelseordförande på Företagarna, skriver på deras hemsida:

Jag önskar en ny dröm för Sverige, en dröm där vi går från jante till hjälte – att människor vågar omsätta egna idéer i eget företagande. Jag ser hellre människor som utvecklar flygplan än människor som utvecklar fallskärmar, säger Jan Carlzon, Företagarnas ordförande.

Varför inte gå från ord till handling!

Uppdatering: SvD har också uppmärksammat debattinlägget men är liksom jag mest konfunderad över kommentaren från vänstern som varnar för ”klassblandning”och att det kan flytta in personer som gillar opera. Stackars socialdemokrater som inte är vänster att behöva regera tillsammans med sådana som varken gillar klassblandning eller opera.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

3 Responses to “Rinkeby och Rosengård”

  1. Det är rätt. Underlätta för människor att driva små företag. Den hittillsvarande politiken har mest gått ut på att jävlas med små företag.

    Det gäller inte bara politiker, framförallt av den vänstra sorten. Det gäller även skatteverket och LO-facken.

  2. Undrar hur många rivningsfirmor som vill ge sig in i Rinkeby eller Rosengård under en pågående intifada ?

Trackbacks/Pingbacks

  1. Mer politik är inte lösningen « Krohniskt

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>