Det enda som partiledardebatterna ger är trötthet inför hela spektaklet. Allt är så förutsägbart. Jag har svårt att tänka mig att de som partierna egentligen vill vända sig till tittar och lyssnar. De flesta byter nog kanal. Kvar blir de som redan har en politisk hemvist.

Eftersom jag inte gillar de rödgröns politik irriteras jag över att inga svar ges. Under lördagsintervjun i P1 svarade Ohly att frågan ska utredas på det mesta. Kanske förståeligt eftersom han inte vill komplicera samarbetet inom de rödgröna.

Under debatten hänvisade man också till besked längre fram. Då blir det liksom ingen debatt. Man kritiserade allt som regeringen gör eller har gjort. På frågan hur ska ni göra istället då blev svaret att det återkommer vi med!! Kul debatt!

Själv bytte jag till Damernas Detekivbyrå efter Aktuellt. Serien liksom böckerna är verkligen bra.

Men åter till politiken. Man vill från de rödgröna förbättra välfärdssamhället. Vad jag förstår ska det ske genom att mer resurser ges till välfärden. Resurserna ska tas dels genom skattehöjningar dels genom att viss valfrihet tas bort. Dessutom ska de som inte kan eller vill bidra med någon skattekrona få utökade bidrag. Finansieringen av detta ska också ske genom skattehöjningar.

Får vi nu ett bättre välfärd? Tveksamt, eftersom resursbegränsning alltid kommer att finnas och eftersom valfriheten ska bort finns det heller inga alternativ. Summan av allt blir att den välbärgade medelklassen får bära en allt tyngre börda utan att få något ut av det och de lågavlönade får kraftiga skattehöjningar.

Kanske svaret är kollaps. En röst på de rödgröna skulle kunna leda till välfärdens kollaps! Ingen omöjlighet. Ohlys idealstater har alla letts till kollaps.

Om alliansen vinner då. Vi har ju fortfarande en tung skattebörda, bland de värsta i världen. Det som räddar välfärden är att vi fått in fria val i systemet. Tar den offentligas resurs slut finns alternativ. Ohly själv kan vittna om att Sophiahemmet inte var så dumt alternativ. På grund av alternativen kan de flesta acceptera ett högt skattetryck eftersom man annars hade skaffat sig alternativ på annat sätt.

SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Johan Ingerö, Den hälsosamme ekonomistern

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>