Att långtidsarbetslösa inte skulle klara jobben saknar grund. Det visar ett antal Fas3 undersökningar. Det visar sig att flera klagar över att jobben är både meningsfulla och ansvarsfulla. Det är mot reglerna klagar man även om de som klagar klarar både ansvaret och jobbet. Men är man i gruppen långtidsarbetslös är man van att bli omhändertagen verkar det som.

Fas3 är en styggelse som finns där enbart p.g.a. proppen LO. LO har drivit upp villkoren för att anställa till sådana nivåer att det är mycket riskabelt att anställa. Och att anställa en långtidsarbetslös är förenat med ännu mer risk.

Problemet är gammalt och politikerna försöker lösa det med typ Fas3. S-ministern Allan Larsson var först ut som SvD påminner oss. Han införde arbetsföretag. Därefter blev det plusjobb för att nu sluta i fas3 jobb.

Problemet är olösligt så länge LO inte vågar dansa med. Vad är LO rädd för? Det vet de nog inte själva. Vad vi ser är en feghet som är  vanligt i stora organisationer där rädslan att göra fel blir dominerande.

I detta läge finns det bara ett sätt att gå vidare, nämligen att införa Tillväxtlinjen som ett komplement till Arbetslinjen. Regeringen måste se till att dagens företag vågar växa. Det innebär att LO måste utmanas på en rad punkter. Utmaningen kan i förlängningen gynna LO, som med  nytt folk i ledningen blir mer en facklig organisation än ett politiskt parti.

Moderaterna är tyvärr också fega även om Kent Persson är stolt. De vågar inte satsa på tillväxt eftersom de räds både Juholt och LO. Ett fegspel som jag tyvärr tror kommer att straffa Alliansregeringen och de långtidsarbetslösa. Fas3 ersätts då med annat ord men innebörden blir densamma.

Inse att proppen är LO och gör något åt det. Tillse att företag vågar växa. Både Fas3 och bemanningsföretag skulle försvinna i ett navs.

DN, Aftonbladet

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

3 Responses to “Proppen är LO”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Vem skall anställa? — Mikael Persson
  2. De politiska referenserna av verkligheten — Mikael Persson
  3. Varför bara emot?

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>