Det är ingen hejd på vad bra det skulle bli om bara politiker fick bestämma helt över våra liv. Så framställs det i alla fall när olika fria val diskuteras. Som om vi återigen hyllar sovjetimperiets ideal.

Den stora boven är företaget och dess strävan efter vinst och slutsatsen blir att allmänheten ska förbjudas att välja skola, vård och omsorg.

I själva verket bortses ifrån att problemen kanske beror på brist på valfrihet. Hur lätt är det att byta vårdhem eller skola om man inte gillar innehållet? Att flytta verksamhet från det offentliga till en stor aktör förbättrar ju inte valmöjligheterna!

Att lämna över ansvaret till en myndighet eller företag kräver i båda fallen ett aktivt uppföljningsarbete och en snabb möjlighet att byta om man inte gillar läget, dvs mer makt åt individen och mindre makt åt politikerna.

DN, SvD, AB

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>