Politik borde vara att göra det bästa för dagen och för våra barnbarnsbarn. Detta är naturligtvis svårt. Att sia om framtid är svårt. Det bästa man kan göra ära att laborera med olika scenarior. En uppgift som socialdemokratin och alliansen mycket väl skulle kunna göra tillsammans.

Det finns områden där socialdemokratin och alliansregeringen har samma långsiktiga syn, nämligen i energifrågan. Båda ser förnyelsebar energi som ett bra komplement men att det är kärnkraften som är det hållbara i längden.

diagram of a nuclear reactorKärnkraften är fortfarande bara i början av sin utveckling. genombrottet kommer när vi har lärt oss att slå ihop kärnor istället för att klyva dem. I Sverige har forskning om kärnkraft minskat av förståeliga skäl och frågan är om vi kan ta upp den igen.

DN tror att tåget har gått:

Även om det är omöjligt att ta tillbaka Sveriges ledande position inom forskning och utveckling finns det tillräckligt mycket kompetens och entusiasm kvar hos universitet och industri för att vi ska kunna ge betydande bidrag till den globalt sett viktigaste komponenten i ett koldioxidminimerat energisamhälle – kärnkraften.

Vår kompetens i Oskarshamn rörande kärnavfall är trots allt världsledande så det finns kanske hopp. Det är upp till politiker att inse vad världen behöver om 100 år. DN är inte optimistisk där heller:

Men orkar alliansregeringen, och socialdemokratin, lyfta energifrågorna upp ur den djupa grav de alla varit med om att gräva? Ett sådant kraftprov skulle ge en så positiv signal till svenskt näringsliv att det i sig skulle rädda tusentals jobb.

Från World Nuclear Association’s blog kan vi läsa:

The Observer newspaper reported on Sunday that small nuclear power plants able to power around 20,000 homes could be available in five years. The reactor, developed by Hyperion, produces 75MW thermal or 27 MW electric power. A plant of this size could be suitable for supplying remote towns or areas where a full national electricity grid has yet to develop. Alternatively, it could supply heat or electricity to a industrial site.

Synd att svensk industri inte kan vara med. Dessa små kärnkraftverk skulle kunna hjälpa Asiens länder att bli av med sin smog.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

3 Responses to “Politik är väl att göra det bra för världen, nu och i framtiden?”

 1. Kärnkraft kommer att bli en het valfråga nästa år. Vi hade en deadline till 2010… den kommer att passeras i flygande fläng. Debatten ligger och bubblar under ytan… och snart kommer den att koka till rejält. Det är min gissning.

 2. Frågan är om politikerna vågar.

 3. De måste… de kommer att bli pressade till att ta upp frågan.

  1980 års nödutgång är avslöjad. Politikerna pressades till att ta ett beslut om kärnkraften efter opinionsstormen som följde Harrisburg-olyckan (du vet den som gav noll dödade, noll skadade och noll cancerfall). De visste att det är omöjligt att lägga ned kärnkraften om inte något av följande görs:

  1) Olja/kol används.
  2) Förbudet att exploatera älvarna avskaffas
  3) En sensatonell teknologisk landvinning inom kraftproduktion inträffar (typ fusionskraft)

  1 och 2 var politiskt omöjligt. Älvfrågan är än mer helig än kärnkraften. Och olja/kol var redan då känt att vara en miljöbov utan dess like. Och fusionskraft dröjer än ett tag. Följdaktligen så lägger man ned kärnkraften dödar man Sverige. Som industrinatiuon kan vi inte överleva utan kraft. Ville 1980 års politikerna bli kända för att vara de som slog ihjäl ett välmående land?

  Icke…. så vad gjorde de? Jo de sköt över skulden på befolkningen genom att de dem möjligheten att ”välja”. Och anledningen till att jag satte citat om det var därför att Linje 1, 2 och 3 alla talade för samma sak: avveckling. Något Ja-alternativ fanns inte.

  Röstningen genomfördes och efter det kunde man kasta den heta potatisen 30 år in i framtiden, då ingen av de som satt på post 1980 ändå skulle vara politiskt aktiv och behöva ta ansvar för att alltigenom kasst beslut.

  Och nu är vi snart där… år 2010. Olja är fortfarande ogångbart, kol likaså. Vattenkraften har slagit i taket och älvarna är det ingen som vågar andas om. Fusionkraften är fortfarande minst 40 år bort.

  Frågan måste upp på bordet. Detta kommer att bli en valfråga. Jag törs sätta en peng på det.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>