Vad tydligt det blir efter FPs stämma. Vem bryr sig? Det är alliansen politik som är intressant för en väljare. Hur kommer alliansen att förvalta en borgerlig vision i vilket det ska löna sig att arbeta och förkovra sig. Inom alliansen är det bra att det finns olika strömningar och där kan jag hålla med DN som tycker det är bra att Folkpartiet breddar sig.

Men lika lite som vi bryr oss om MPs latteliberalism och bortse från de rödgrönas socialistiska vision, där arbete och bidrag ska jämställas, kan vi bortse från alliansens inriktning. Därför vore det bra om en valallians snabbt skapades. Vi vill rösta borgerligt!

För de rödgröna är det lite annorlunda. De är fortfarande bara överens om att de kommer att bli överens. Vad som kommer ut ut dessa förhandlingar vet vi väldigt lite om. Hur stor blir den kommunistiska/socialistiska inriktningen? Ingen vet,men partierna profilerar sig hårt. Att latteliberalismen skulle ta över är ett önsketänkande från bekymmerslösa lattemänniskor.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>