Det beror på välfärden, åtminstone om man får tro James Bartholomew. I sin populära bok “The Welfare State we’re in” slår Bartholomew fast att välfärdsstaten som vi ser idag har skapat en kontinuerlig arbetslöshet.

En intressant tanke som uppmärksammades i en  TV-intervju i kanalen Axess. James Bartholomew berättar där för Anders Hellner om sin syn på välfärdsstaten som ett drogberoende.

I förlängningen kan man säga att LO med hjälp av socialdemokraterna har i Sverige skapat arbetslösheten genom minimilön, arbetslöshetskassor och socialförsäkringar. Jämförelse görs med Hongkong där arbetslösheten är försumbar och James Bartholomew menar att för individen är det bättre med ett arbete med lägre lön än inget arbete alls men med bidrag. Försörjning medelst bidrag, vad man än kallar det, är demoraliserande.

Att i grunden förändra välfärdssamhället är ingen framkomlig väg menar författaren utan vad som kan göras är att minska skadeverkningar från välfärdssamhället. Att var femte arbetsför försörjs av de andra är i längden inte en framkomlig väg menar han.

Det är en nyttig läsning, inte minst för politiker och för de stelbenta inom LO. Nobelpristagare Milton Friedman skriver:

”A splendid book. It’s a devastating critique of the welfare state. A page-turner, yet also extensively sourced. Demonstrates how attempts to achieve good intentions have led to horrible results — increasing crime and violence, worsened conditions of the very poor, an extraordinary deterioration in the quality and character of British life.

AB, Folkbladet

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>