Politikerförakt skriver Mary om i samband med att Axén Olins avhopp kommenteras, men vi ska väl inte dra alla politiker över en kam. En politiker borde i första hand representera sin valkrets men för de flesta är det nog partiet som kommer i första hand. Karriären hänger ju på om partiet gillar en. Valkretsen ordnar sig alltid. DN drar sig inte för att påstå att Axén Olins avgång hänger ihop med att hon inte delade partiledningens värderingar.

Tyvärr leder anpassningen till partiet ibland till dåligt ledarskap eller inget ledarskap som lyfter sina väljare. Desmond Tutu ger sin syn på vad som utmärker ett ledarskap. Kanske något för några av våra folkvalda att titta på.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>