Rysslands lägeDN hakar på uppfattningen att samarbete med Ryssland är bättre än isolering. De skriver:

Men att stöta bort Ryssland riskerar att bli kontraproduktivt, det riskerar att stärka ryssarnas känsla av att väst inte tar dem på det allvar som de förtjänar. Och ett fritt svävande Ryssland är ett farligt Ryssland.

Jag har samma uppfattning. Ryssland blir inget ett hot om konsekvenserna blir för dyra för Ryssland. Ju mer samarbete vi har desto svårare blir det för Ryssland att strunta i världssamfundet.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>