Den personliga integriteten är snart ett minne blott. Så mycket har vi alla förstått genom FRA och IPRED debatterna. Modiga politiker i alla partier försöker kämpa emot. Piratpartiet går ännu längre och vill skapa en ny folkrörelse.

Nu senast kommer EurActiv med nya förslag. Som vanligt börjar det med ett tekniskt inslag som kan låta vettigt.

With full liberalisation of all the EU’s national postal services planned for 2013, the likely increase in the number of operators will make improved traceability of sent items a vital necessity to avoid dysfunctions, the European Commission has underlined, calling for the deployment of Radio Frequency Identification (RFID) chips to tackle the issue.

Det låter harmlöst, men ganska snart inser man vidden av förslaget. Myndigheter och kriminella organisationer kommer att veta vilken post du får och dra slutsatser därefter.

I stort sett all kommer att veta från vem du får post, till vilka du skickar mail och vad du sysslar med i din dator. Dessutom vet man exakt vilka varor du köper och vad du gör på din fritid. Vad finns kvar??

Även politikerna kommer att bli lurade. Vi kommer att veta allt om dem. Påhoppet på Littorin är bara början. Vi får se vad bloggarna kan åstadkomma. Badlands Hyena är pessimistisk:

Och när EU-kommissionen beslutat sig för att RFID-chippa alla brev och följa dem från brevlåda till brevinkast så kommer svenska politiker att säga vad? Att vi måste genomföra systemet så klart.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>