Visst ja, fel fråga, Rätt fråga är: Vad tycker LO att Löven ska tycka idag?

Men allvarligt talat, ska vi ha ett tillstånd där ett fack indirekt styr riket?  Ett fack som dessutom högaktningsfullt i att många av dess medlemmar röstar på Alliansen. Det finns bara en sak för Löven att göra om han vill ha heden i behåll. Avgå direkt och låt talmannen styra upp situationen.

DN, SvD

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>