Det är inte lätt att vara regering. Alla vill ha mer bidrag. DN skriver:

Att genom sänkta inkomstskatter öka drivkrafterna för arbete är alltid bra. Men regeringen får inte glömma bort (särskilt i en lågkonjunktur) att stimulera efterfrågan på arbetskraft. Det är ingen poäng att komma ut på en arbetsmarknad om inte företag vågar anställa.

Förvisso rätt. Bidrag och struktursatsningar håller hjulen igång, men i slutändan måste det finnas företag som av egen kraft växer och vågar anställa. Globalt är det många regeringar som håller hjulen igång. Vad händer när dessa pengar är slut frågar sig många.

Inhemskt finns det behov som vi i Sverige är dåliga på att ta hand om. Delvis beroende på att vi från början förutsätter att någon kommer och hjälper oss. Delvis på det dålig stöd som små entreprenörer får från samhället.

Förändringens vindar blåser om än svagt. Hotet är ju fortfarande att socialisterna Sahlin och Ohly blåser till storm åt andra hållet. Jobben finns men det är inte alltid lätt för en entreprenör.

Regeringen skall ha en eloge för att det dock finns reformutrymme tycker den hälsosamme ekonomisten.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>