Måste man bli kriminell för att få komma ut. Som orörlig och bunden till hemmet får man i Järfälla bara 1 timmas utegång per vecka. Någon sa att interner har 1 timma ute varje dag. När hemmet blir ett fängelse, som det är när man inte kan röra sig, är det kanske bättre att försöka bli kriminell. Förvaring som förvaring men då får man i alla fall komma ut lite varje dag.

Allvarligt talat är det så vi vill ha det. Har man sköts sig hela livet så ska man straffas om man blir sjuk och inte kan röra sig till skillnad mot den som rånat och djävlats hela livet. Inspärrade är vi ju båda men kriminell ska tydligen prioriteras framför hemmavarande “interner”.

No related posts.

Tags: , , ,

One Response to “Måste man bli kriminell för att få komma ut?”

  1. It’s much easier to unnerstadd when you put it that way!

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>