Världen lider av vattenbrist, matbrist och energibrist. De sista är mest allvarligt. Jordens befolkning kommer med rasande fart närma sig 10 miljarder. Barn föds till fattigdom och då menar jag inte Sveriges tolkning av fattigdom. Den nivån skulle många fattiga kalla rik!

För att lyfta alla fattiga behövs mer energi men inte till priset av ökade koldioxidutsläpp. Vindkraften kan inte på långa vägar förse värden med den energi som behövs. Framtida kärnkraftlösningar är den enda tänkbara lösningen. Att bemästra den energi som finns bundit i atomkärnorna är den enda möjligheten ifall vi menar allvar med att rädda världen från fattigdom.

Att bemästra kärnkraften är inte lätt. Det behövs mer forskning. Om man kunde slå ihop atomer istället för att dela skulle mycket vara vunnit men vägen dit är svår på grund av den höga temperaturen. Forskningen kring kärnkraften måste intensifieras för att komma till rätta med dagens problem och för att vidareutveckla tekniken.

Att som miljöpartiet förbjuda all kärnkraftteknik låter kanske bra men är förödande för mänskligheten.  Bristen på energi kommer att döda många fattiga, försämra miljön och öka konfrontationerna mellan rika och fattiga med stora krigsrisker som följd.

MP bortser från allt detta i sin rosenprydda bakgård.

DN, SvD

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

One Response to “MP kan lätt bli de fattigaste värsta fiende”

  1. Det är ingen brist på vare sig vatten eller något annat. Det är inte vattnet eller energin som har minskat.

    Däremot finns det för många människor eftersom tillväxten av antalet är exponentiell.

    All exponentiell tillväxt är ohållbar, vilket vore en naturlig och logisk utgångspunkt nu när allt annat skall vara hållbart. Men logik står inte högt i kurs i politiken numera.

    Bortsett från skalan är det föga som skiljer mänskligheten på jorden från en bakteriekultur i en sluten glasburk. Båda förbrukar den näring som finns tillgänglig för att sedan gå under.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>