I Mona Sahlins värld är det hon och partitoppen som bestämmer vilka som är valbara till riksdagen. En handfull politrucker talar om för 2 till 3 miljoner väljare vad de ska rösta på. Att låta väljarna själva välja vågar inte Mona Sahlin 0ch &. Moderaterna låter i alla fall sina medlemmar välja även om det där blir fel.

Flera partilistor i alla partier blir fel som SvD visar. Sluta med spektaklet och låt folket välja! Men med Ohly som kamrat litar S kanske inte på demokratin.

Åtminstone borde Alliansen gå före och föreslå personval på riktigt. Frihet att välja borde inte bara gälla inom sjukvården. Mycket blir bra genom frihet som DN visar.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

One Response to “Mona Sahlin vågar inte låta väljarna välja”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Avancerad direktdemokrati, Linder! « Aktivdemokrati's blogg

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>