Mona Sahlin skulle lyssna sa hon. Resultatet verkar tveksamt. Hon kan ha befunnit sig i fel sällskap. Hursomhelst redovisar Mona Sahlin sin inriktning stick i stäv med vad många anser vara riktigt. Hon säger:

  • Vi ska lägga ner kärnkraften
  • Vi ska skicka EU kritiker till EU
  • Vi ska återgå till politikerstyrd sjukvård

Ta det här med kärnkraften. Vi behöver en energipolitik som säkrar vår basindustris behov av energi. I det läget är det en utopi att förnyelsebar energi skulle vara svaret. Det vet nog Sahlin. Men för att få makten krävs samarbete med miljöpartiet och eftersom de saknar verklighetsförankring blir det som det blir.

Det finns många kloka medlemmar hos socialdemokraterna som inser fakta. Det visar inte minst inlägget i Expressen där ett antal namntunga socialdemokrater skriver:

Energipolitiken är ett område där vi svårligen ser att vi kan utforma en politik tillsammans med V och MP. Vi Social- demokrater kan inte ställa oss bakom en energipolitik som riskerar att leda till att ytterligare industrijobb försvinner.

En bra sammanställning av läget gör SvD i dagens ledare:

Då står plötsligt valet mellan en regering, som har en politik som garanterar långsiktig elförsörjning, mot en opposition, vars energipolitik består av lika delar ideologiska besvärjelser och fromma förhoppningar. Det kommer förstås inte att rucka på IF Metalls partipolitiska lojaliteter, men vart går de IF Metallmedlemmar som bryr sig om sina jobb och sin framtid?

Att ledande personer i LO och Metall fikar på ministerposter verkar uppenbart. Hur ska man annars förklara att de, som säger sig försvara arbetarnas intresse, accepterar en energipolitik som leder till basindustrins nedmontering?

Miljön säger man är viktigare, för det har miljöpartiet sagt och då måste det vara sant. Sanningen är att miljöpartiet struntar i världen, på matbrist, på vattenbrist, på energibrist. Jordens befolkning växer fortfarande med en hastighet av fördubbling var 50 år. Man förutspår också att välfärden i snitt kommer att behöva ökas 10 gånger. Allt detta i skenet av att vi idag redan är för många för den energi och matproduktion som vi har.

Vår energi i Sverige behövs för industrin, men den behövs också för att matcha världens behov framöver. En återgång till ”stenåldern” är en dröm som aldrig kommer att kunna förverkligas. Förnyelsebar energi är ett komplement men kan aldrig ersätta kärnkraften.

Uppdatering: Även Sydsvenskan tar upp ämnet och skriver: Kraftlös politik får inte riskera att framtidens Sverige blir kraftlöst och menar att en blocköverskridande överenskommelse vore det bästa för Sverige.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>