Europa är beroende av Tyskland och Tyskland är beroende av rysk gas. Det senare som en följd av miljöpartisters agerande i kärnkraftsfrågan. Samma inställning har nu Miljöpartiet i Sverige att kärnkraftverkens ska skrotas utan en tanke på konsekvenserna.

Med gamla kommunister och miljöpartister i en framtida svensk regering verkar det upplagt för en gas-station på Gotland. Socialdemokraterna, en del i alla fall, vill annorlunda, men klarar de att stå emot?

Putin har visat sitt rätta ansikte, eller rättare sagt vi har till slut sett det rätta ansiktet. I dagens situation vore ett samgående mellan S och M det enda rätta. Oansvariga ytterligheter måste hållas borta från makten.

DN, SvD, AB, Expr

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>