Varje dag hör vi hur bekymrade politikerna är över klimathotet. Ingen säger att vattenhotet är betydligt värre. Vår förbrukning av vatten är ett allvarligt problem. Inte mängden vatten för vår personliga hygien utan allt vatten som behövs i matproduktionen.

Utöver allt vatten som åtgår till grödorna satsar miljörörelsen på biobränsle.

Crop : A combine harvester working in a wheat field,(focus on front row of wheat) Stock Photo Det behövs 9100 liter vatten för att odla soja för en liter biodiesel, och upp till 4000 liter för majs som skall omvandlas till bioetanol. Vad som var tänkt att lindra ett allvarligt miljöproblem (klimatförändringar) åstadkommer ett ännu allvarligare problem (vattenbrist). Oavsett scenarier för klimatförändringarna måste vi minska förbrukningen av fossila bränslen. Men biobränsle från grödor som planteras för att omvandlas till energi är klart fel sätt. Jag är övertygad om att, under rådande förutsättningar och på vilket sätt vattnet hanteras, kommer vi att få slut på vatten långt innan vi får slut på bränsle.

Detta säger Peter Brabeck i The World in 2009 utgiven av The Economist. I am convinced that, under present conditions and with the way water is being managed, we will run out of water long before we run out of fuel

Lägg dessutom till ca. 5000 tusen liter vatten per person och dag som matproduktionen, främst grödor, kräver så har världen ett problem som är större än klimatproblemet säger Peter Brabeck.
År 2003 uppskattades att vi skulle få en allvarlig vattenbrist år 2025. Trenden har därefter varit värre. Grödor odlas inte effektivt och biobränsle är en vansinnig idé.

När man läser detta undrar man hur kunniga dessa så kallade miljökunniga i själva verket är. Jag letade på Miljöpartiets hemsida men hittade inget om att vattenbristen är allvarligare än klimathotet. Återigen verkar Alliansen tänka rätt när man tar bort subventionerna på miljöbilar.

Peter Brabeck menar att det ligger ett tungt ansvar på politikerna. Det viktigaste är att få till ett avtal om frihandel. Då kommer vattenkrävande grödor produceras där det finns gott om vatten.

Johan Ingerö har lunchat med vår handelsminister Ewa Björling. Johan skriver:

Hon inledde med att beskriva hur hon ser sig som ”frihandelsminister” snarare än bara handelsminister. För närvarande kuskar hon runt i arabvärlden och försöker driva igenom frihandelsavtal – med klauser om mänskliga rättigheter – för att motverka den handelsfientliga trend som följer med den globala finanskrisen och som inte minst blev synlig i den amerikanska valretoriken.

Frihandelsavtal verkar långt borta. Vattenbristen närmar sig därför. Om vi dessutom lägger till att FN har konstaterat att vi producerar för tok för lite mat. Vi måste öka produktionen med 50 % för att inte folk ska svälta förstår vi att klimathotet har fått fel proportioner.

I själva verket tror jag att klimathotet har blivit en språngbräda för Miljöpartiet att få makt. Det fungerar som rasism; ingen vågar säga emot. Miljöpartiet och andra vilseledda miljövänner borde istället intressera sig för de globala problem världen står inför.

Även Carl Bildt lutar sig mot ”grön kraft” när miljön kommer på tal. Förvisso pekar Bildt på att problemen syns var många när vi börjar 2009 men vi får ändå inte glömma att se världen i stort.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

2 Responses to “Miljörörelsen har fört oss bakom ljuset”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Vattenfrågan kräver rfihandelsavtal
  2. Vattenbristen blir värre än temperaturhöjningen

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>